173 Het verhaal van het neusstotende katten

   De lezer een vraag stellen wat er is gebeurd moet je niet al te vaak doen. Het lijkt een beetje op onvrijwillige publieksparticipatie in het theater, waar ook niet iedereen op zit te wachten.
   Mij werkt het op de zenuwen. Ik vind het bij Tsjoekovski, Marsjak en Charms ook nauwelijks terug.
   Schrijver doe je werk, en laat mij erbuiten! Ik hoef toch niet alles voor je te verzinnen! – is mijn eerste reflex.
   Dus als het even anders kan, zonder de vraag aan de lezer gesteld, ‘Waarom, denk je, stootten de katten met hun neus tegen elkaar?’ – heel graag.
   Is er iets te doen met de uitdrukking keken op hun neus? Keken op elkaars neus, zou het moeten zijn, maar laten we het niet te spitsvondig-precieus maken. Neusreus... en rollen maar... Twee katten en een vogeltje.

Hier – een piepklein vogeltje.
Daar – twee katten, groter dan een reus.
   Een sprong en dan...
Daar – een piepklein vogeltje.
Hier – twee katten, die kijken op hun neus.

   Loopt nog niet heel lekker, maar misschien moet je erin groeien... Een sprong en dan doet denken aan In de bus van Bussum naar Naarden van zesenzeventig jaar gelden (1955) waarin de schuchtere toenaderingspoging voorkomt: ‘Jij keek mij aan, ik keek jou aan, Een schok en toen – In de bus van Bussum naar Naarden gaf je mij een zoen...’ Dertig jaar later (jaren tachtig van de vorige eeuw) viel zoiets al onder ongewenste intimiteiten (zie Theo en Thea) en nu is het compleet abject en kanselwaardig grensoverschrijdend gedrag natuurlijk.
   Hans ter Laan vertaalde het als Twee poezen en een vogeltje:

’n Vogel zong het hoogste lied.
Poesje dacht: jij ziet mij niet.
’k Neem een sprong en eet je op.
Maar dat werd toen een reuze strop...

   ’k Moest even kijken: vertaalt hij wel hetzelfde gedichtje? Het hele idee dat het twee katten zijn is verdwenen. Knap. En weer die strop, die we in de titel van de vooruitziende hond ook al zagen.
   Dan ook maar even de Engelsman, de Duitsman en de Fransvrouw erbij gepakt. Dorian Rottenberg, Two Cats and a Thrush:

“Twee-twee-twee,”
Sang a thrush
Sitting on a stump.
“Let me see
How those cats
Will enjoy a bump.”

   Niet onaardig, misschien had ik er ‘how those two cats’ van gemaakt, voor het ritme, anders komt er zo’n rare klemtoon te liggen op ‘will’ in de volgende regel.
   Johann Warkentin, Zwei Kater und ein Vöglein:

“Tirili”, klang’s schön und zart...
Und nun sollst du raten:
Warum stießen sich so hart
die zwei bösen Kater?

   Netjes met vervelende slotvraag vertaald. Net als Antoinette Mazzi, Deux chats, un oiselet:

Un oiselet chantait:
– Ti, té, té!
Devinez
Pourquoi
Deux chats
Se sont trouvés nez à nez?

   Ik kreeg één inzending, en het was een goeie. Twee katten en een vogeltje is de titel:

Ta-ra-ra, floot het vogeltje,
ik ben hier weg,
de groeten!

Nu staan de katten
bij de heg
te boksen op hun snoeten.

   Het loopt goed en gelijk op met het Russisch, het is beeldend, spreektalig, verrassend en niet helemaal serieus, met het ‘de groeten’ en het ‘boksen op hun snoeten’. En – kreeg ik erbij vermeld – ‘Ta-ra-ra’, wat het vogeltje fluit, doet Antwerpenaren meteen denken aan de uitroep ‘joa taraara’, wat zoiets wil zeggen als ‘da-siede-van-ier’ of ‘dor-kunde-nor-floate’. Altijd leuk als er wat extra’s in zit. Sjapoo!
   Volgende. Страшная ошибка. Strásjnajá asjíébka. Een verschrikkelijke, griezelige, angstaanjagende, enge vergissing.

Ищу червяка,
Тащу червяка,
Помогай скорей!
Убегай скорей!

   Dat wil zeggen. Ik zoek een worm, Ik trek een worm, Help me snel! Ren weg, snel!

   Gescandeerd. Íésjoe tsjérviká, Tásjoe tsjérviká, Pómigáj skaréé! Óébigáj skaréé!

_____
   Verwijzingen. In de Bus van Bussum naar Naarden, Maria Dieke met de Skymasters, 1955, op YouTube, hier onder andere.

Reacties

met onder meer de afgelopen maand

160 Vintage Vondel...

175 Het verhaal van het voorgevallen egeltje

174 Het verhaal van de abuise kuikens

176 Het verhaal van de verdwenen kluwen