345 Register & Inhoud VandaagsVertaalProbleem (cumulatief)

[Hiermee vervallen de registers van blog 132 en blog 241.]

Inhoud

1 Register
2 Inhoud

1 REGISTER VandaagsVertaalProbleem

   99 manieren om één gedicht te vertalen: 372 (zie verder Nacht, trottoir)
   112 (911, EHBO): 229
   Aarens, Evi: 275, 287, 307, 374
   Achmatova, Anna: 146
   advertenties, sovjet: 223, 277
   algemeniteiten: 1, 5, 11, 26, 28, 31, 36, 38, 41, 85, 89, 100, 110, 143, 146, 165, 281
   Alice in Wonderland: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 131, 217, 218, 219, 272
   Andersen, Hans-Christian: 370
   Aristophanes: 288
   associatieve transsonanties: 288, 289, 290, 291, 295, 296, 297
   Battus: 373
   Beatles, The: 20, 102, 134, 159, 211, 225, 351
   beletselteken: zie puntjes, drie
   bende van Lieke, De: 276, 281, 360
   Bibbergoud: zie over Suske en Wiske
   Bij mij op de maan (losse boekjes, geshopt): 238, 245, 254, 262, 267, 278, 301, 303, 310, 355
   Bjeljdy, Kola: 135
   Bloem, J.C.: 286
   Blok, Aleksandr: 321, 322, 323, 340, 372 (zie ook Nacht, trottoir)
   Boelgakov, Michaïl: 148, 149, 250
   Borges, Jorge Luis: 289
   bovenraampjes: 32, 33, 34
   Brodski, Iosif: 10, 38, 247
   bunzing: 254, 255
   canon van vertalingen: 148, 149, 221, 271
   Carnavalsnacht (Eldar Rjazanov): 157, 213, 349
   Carter, Angela: 367
   Charlie Hebdo: 51, 139, 208, 209, 227, 276
   Charms, Daniil: 62, 162, 163, 164, 171, 175, 176, 180, 181, 203, 207, 210, 213, 214, 254, 255, 267, 270, 271, 273, 292, 293, 294, 300, 315, 325, 350, 355, 365 (zie ook complete cursus kindergedichten vertalen)
   ChatGPT: 341 (zie ook machinevertalen)
   Chesterton, G.K.: 15
   citabiliteit: 5, 212, 215
   Clerkx, Aart: 11, 160, 276, 281, 322, 346, 351
   Coco: 227
   complete cursus kindergedichten vertalen: 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 315, 325
   contraintes: 2, 4, 239, 246
   critici: 143, 150, 217, 258, 279, 280
   Daanje, Anjet: 298
   D’Annunzio, Gabriele: 290
   Dante: 283
   Delina Delaney: 367
   Desnos, Robert: 360
   dialect: 47, 74, 108, 109, 111, 115, 216, 242 (zie ook standaardtaal en Vlaams)
   Doboezjinski, Mstislav: 310, 311
   Dostojevski, Fjodor: 103, 151, 152, 247
   Dovlatov, Sergej: 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 43, 103, 145, 146, 147, 250, 264, 274, 318, 319
   droom van de rode kamer, De: 230, 231
   Duck, Donald: 346
   Dylan, Bob: 15, 307, 341
   Ellis, Bret Easton: 102, 215, 229, 299
   Ender, Boris: 278
   Engelman, Jan: 332
   Enquist, Anna: 307
   En weg was haar neus: 57, 261, 262, 269, 362, 364
   Exterminator 17: 268
   Faverey, Hans: 285
   fietsen: 343
   Finnegans Wake: 12, 27, 30, 49, 87, 120, 158, 226, 232, 233, 234, 313, 314, 353, 354
   Galgenlieder: 363
   Gautier, Théophile: 291
   gedichten: 5, 21, 22, 23, 24, 68, 88, 90, 93, 94, 99, 146, 256, 266 (zie ook kindergedichten; liedjes; zelfvertalen; complete cursus kindergedichten vertalen)
   geuren: 158
   Goemiljov, Nikolaj: 278
   Gogol, Nikolaj: 71, 72, 73
   Goeverneur, J.J.A.: 316, 326, 327, 334, 339
   Gorter, Herman: 375
   Haan, Martin de: 5, 38, 165
   Haasse, Hella: 336
   Hamlet: 351, 361
   Harvey, PJ: 216
   herdichtingen: 283, 284, 285, 286, 287 (zie ook associatieve transsonanties)
   hervertalen, nut en noodzaak van: 104, 125, 131, 148, 149, 150, 160, 247, 271
   Herr Betreffender: 353, 354
   Hé, waar zijn mijn kindjes...: 325, 370
   historische romans: 229
   Hoffmann, Heinrich: 317 (zie ook Struwwelpeter, Struwwelpetriaden)
   Hofstede, Rokus: 276
   honden: 172, 181, 183, 342
   Humpty Dumpty: 269
   ingezonden mededelingen: 158, 223, 277
   inhoud: 132, 241, 345
   interpunctie: 103, 264, 352, 353, 354
   Irene Iddesleigh: 96, 101, 105, 126, 243, 258, 280
   Jarry, Alfred: 370
   Jesenin, Sergej: 5, 99, 212, 266
   Joedin, Lev: 238, 239
   Joyce, James: 41, 53, 57, 66, 67, 102, 106, 107, 120, 121, 122, 123, 124, 142, 144, 153, 158, 226, 232, 233, 234, 313, 352, 353
   Kamagurka: 15, 47, 282
   Karlsson van het dak: 270
   kennis der natuur (gebrekkige): 18, 102, 185, 192, 204, 210, 255, 310, 311
   kinderboekillustratoren (Russische): 163, 239, 246, 255, 262, 263, 278, 301 (zie ook Bij mij op de maan)
   kindergedichten, eigenhandige: 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370
   kindergedichten, vertaalde: 63, 68, 78, 79, 154, 155, 156, 162, 163, 238, 239, 245, 246, 261, 262, 263, 269, 364, 365 (zie ook zelfvertalen; Charms; complete cursus kindergedichten vertalen)
   kinderliteratuur (Russische, algemeen): 270, 271
   Klaassen, Jan: 11, 221, 309, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 346
   Kok, Maud: 321
   komma’s: zie interpunctie
   Komrij, Gerrit: 284, 286, 287, 366
   Konasjevitsj, Vladimir: 301, 302, 305, 306, 355
   Kraus, Karl: 111, 342
   Kuifje: 242
   The Lady of Shalott: 237, 240, 244, 248, 249, 253, 259, 260
   Lammers, Pim: 298
   langste vertaling ooit: 363
   late vertaalstijl: 266
   Lecompte, Delphine: 210, 282
   Lebedev, Vladimir : 262, 263, 303, 304, 305
   leipo in het Kremlin, de: 161, 208, 209, 250, 251, 371
   Lermontov, Michaïl: 88, 90, 93, 94
   Letterenfonds: 243
   Levant, Christine: 295
   liedjes: 20, 63, 157, 341, 362 (zie ook oorwurmen uitdrijven)
   Lindgren, Astrid: 308
   losse Russische kinderboekjes, gesjopt: zie Bij mij op de maan
   Lucebert: 366
   Lucky Luke: 228, 236, 282, 347
   machinevertalen: 29, 98, 138, 140, 141, 341
   Macneice, Louis: 296
   Majakovski, Vladimir: 154, 155, 156, 223, 245, 246, 349
   Malevitsj, Kazimir: 273, 278
   Mandelstam, Osip: 278
   Mariëngof, Anatoli: 32, 39, 86, 212, 250, 266, 279, 371
   Marsjak, Samoeïl: 32, 162, 181, 239, 262, 263, 270, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 344, 350
   Marsman, Hendrik: 285
   Meijer, Eva: 276, 342
   memen: 257
   Meneer Gum: 104
   Miller, Larisa: 256
   Molochovets, Elena: 273
   mondkapjes: 7
   Monty Python: 91
   Morgenstern, Christian: 363
   Mosselprom: 349
   Mozart, Wolfgang Amadeus: 247
   Mulisch, Harry: 361
   Multatuli: 47, 110, 137, 347, 348
   Nabokov, Vladimir: 4, 31, 33, 34, 44, 65, 217
   Nacht, trottoir: 372, 374 (zie ook Blok en OuLiPo)
   natuurvolken, lyriek der: 369
   Nederland vertaalt: 24, 275, 288 (zie ook associatieve transsonanties)
   neerlandici: 109, 110, 236, 275, 298, 352
   niets: 362, 366
   Nietzsche, Friedrich: 148, 149, 150
   Nijhoff, Martinus: 143, 287, 300, 365
   nursery rhymes: 46, 188, 263 (zie ook En weg was haar neus)
   n-woord, het: 356
   O’Brien, Flann: 343, 348, 356, 357, 358
   Okoedjava, Boelat: 265
   ondertitelen: 51
   onvertaalbaarheid: 8, 13, 16, 32, 224, 243, 250, 314
   onvoltooid verleden tijd, de: 228, 236
   oorwurmen uitdrijven: 82, 83, 84, 91, 97, 118, 133, 134, 135, 145, 147, 225, 265, 341 (zie ook liedjes)
   Ophelia: 351
   Opie, Iona & Peter: 362, 364
   Orwell, George: 215
   Ostaijen, Paul van: 282, 284
   OuBaPo: 368
   OuLiPo: 283, 286, 300, 351, 361, 368, 372 (zie ook herdichtingen en associatieve transsonanties en Nacht, trottoir)
   Pachomov, Aleksej: 239, 350
   papirossi: 8, 14, 277, 349
   Père Ubu: 370
   persklaarversmurfers: 274, 298, 299, 315 (zie ook redactionele ingrepen)
   Paardje-Bochelaartje: 121, 183, 255, 344
   Petroesjka: 11 (zie ook Jan Klaassen)
   Piet de smeerpoets: zie Struwwelpeter
   pinguïns op de noordpool: 18
   Platforum: 37, 86, 151, 212, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 296, 297, 307
   Poe, Edgar Allan: 368
   Poesjkin, Aleksandr: 31, 32, 33, 34, 121, 220, 297
   politiek correct vertalen: 85, 342, 356
   Posthuma, Ard: 24, 32, 275
   potloodventers (koninklijke): 276
   puntjes, drie (beletselteken): 264
   raadselrijmpjes: 25, 269, 364
   Radloff, Wilhelm: 369
   Radlov, Nikolaj: (zie complete cursus kindergedichten vertalen)
   realia: 7, 8, 13, 14, 32, 33, 34, 39, 144, 221, 222, 229, 250, 302, 343, 347, 350
   recensenten: zie critici
   redactionele ingrepen, redactioneels: 102, 229, 264 272, 298, 299, 348, 352 (zie ook persklaarversmurfers)
   regels en de dood in de pot: 108, 109, 110, 117, 119, 264, 274
   register: 132, 241, 345
   Repin, Ilja: 257
   Respoeblika Sjkid: 221, 222
   Reve, Gerard: 374
   Ritsema, Jan: 86, 114
   Rodenko, Paul: 321, 340
   Roedakov, Konstantin: 239, 350
   Roorda, Henri: 276
   Ros, Amanda McKittrick: zie Irene Iddesleigh en Delina Delaney
   Rubinstein, Lev: 251
   Rühm, Gerhard: 366
   Sattouf, Riad: 276
   schrijven en vertalen: 36, 100, 271, 272, 281 (zie ook zelfvertalen)
   Schwitters, Kurt: 359
   Shakespeare: 362, 374 (zie ook Hamlet en Ophelia)
   Sijs, Nicoline van der: 7, 109, 110, 115, 116, 117, 298, 352
   Sjpalikov, Gennadi: 147
   Sjvarts, Jevgeni: 271, 350
   Sleutelaar, Hans: 359
   spreekstreepjes: 264, 352
   standaardtaal: 5, 9, 26, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 127, 128, 129, 130, 282 (zie ook Vlaams)
   Starink, A.C.W.: 327
   Storm, Arie: 374
   straatnamen: 302
   Struwwelpeter, Struwwelpetriaden: 317, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339
   Suske en Wiske: 116, 128, 129, 130, 282
   synoniemen: 112, 113, 115, 117, 119
   Tarkovski, Andrej: 86
   Tatlin, Vladimir: 267
   Tennyson, Alfred: zie The Lady of Shalott
   terugvertalen:357
   tips en trucs: 1, 5, 26, 28, 138, 140, 215, 220, 256, 314
   titels: 6, 66, 67, 102, 153, 308
   Toergenjev, Ivan: 47, 64, 152
   Tolstoj, Lev: 58, 59, 60, 61, 65, 70, 125, 131, 271
   toneel: 356
   Törnqvist-Verschuur, Rita: 308
   trams: 144, 162, 239, 278, 301, 343, 350
   Trondheim, Lewis: 368
   Tsjaikovski, Pjotr: 157
   Tsjeboerasjka: 63, 270
   Tsjechov, Anton: 53, 74, 75, 76, 77, 136, 137
   Tsjoekovski, Kornej: 36, 68, 78, 79, 154, 162, 224, 310, 311, 370
   ulevellen: 347
   Urbanus: 362
   Vasnetsov, Joeri: 254, 255
   Vendel, Edward van de: 17, 104, 298
   vertaalkritiek: 36, 38, 143, 217
   vertaalwedstrijd: zie associatieve transsonanties
   vertalen wat er staat: 5, 9, 13, 14, 26, 31, 36, 38, 57, 71, 72, 73, 107, 250, 281
   vertalers (Russische): 11, 31, 36, 38 (zie ook Alisa)
   Vestdijk, Simon: 374
   Vinni-Poech: 63, 257, 270, 344
   Vlaams: 7, 108, 111, 115, 116, 117, 119, 127, 128, 129, 130, 228, 236, 282
   vloeken en schelden: 13, 57, 229, 250, 279, 307, 353, 354
   voetnoten: 47, 272
   Vondel, Joost van den: 160
   Vries, Theun de: 121, 122, 125
   Vvedenski, Aleksandr: 35, 238, 239, 273
   Vvedenski, Irinarch: 36
   Vysotski, Vladimir: 145, 147
   wartaal: 235, 237
   Wigman, Menno: 92
   Willem: 139, 161, 208, 209, 276
   Wilmink, Willem: 374
   Windig en De Jong: 86, 252, 276
   Wit als een wat: 49, 55, 368, 370
   Wittgenstein, Ludwig: 91, 151, 226
   Zachoder, Boris: 46, 63, 217, 270, 271
   zelfvertalen (You with Me en Jij met mij): 10, 12, 15, 17, 19, 25, 27, 30, 35, 37, 45, 49, 55, 62, 69, 80, 81, 87, 92, 95
   zichtbaarheid: 165
   ziel, de Russische: 371
   zwaluwen: 21, 22, 23, 24, 102

2 INHOUD VandaagsVertaalProbleem

   1 Zelfreflectie
   2 Allitereren
   3 Lidwoord
   4 Een vies geel optreksel
   5 Drie trucjes
   6 Over titels en hoe ze kort te houden
   7 Mondkapjes
   8 Bestaan er überhaupt onvertaalbare woorden?
   9 Zij vertaalden wat er stond
   10 You with Me: Fishy Fishface
   11 Mauritius, Jan Klaassen en de instabiliseringshypothese
   12 You with Me: Thunderstorm Song
   13 Pskovse trutten en het woordenboek van Karel van het Reve
   14 Couleur locale
   15 You with Me: The Strange Giant
   16 Prutswerk, gebroddel en beunhazerij
   17 You with Me: The Salamander Sisters
   18 Pinguïn op de noordpool
   19 You with Me: How Come
   20 De Beatles herbezocht
   21 Allenige occupanten
   22 Nog een keer die allenige occupanten
   23 Ten derden male de allenige occupanten
   24 Allenige occupanten und kein Ende?
   25 You with Me: Big-big Saucepan
   26 Trucje vier
   27 You with Me: You with Me
   28 Klutsen
   29 Met een wraak
   30 You with Me: Owl and the Moon
   31 De letterlijken en de vrijen
   32 Bovenventilatieklapschuiftochtraampjes
   33 Een watmottat
   34 Vasisdassen in vertaling
   35 You with Me: Yawning Song
   36 Eigenkokers
   37 You with Me: Good Advice for Children
   38 De rekkelijken en preciezen
   39 De warm
   40 Alisa: Sonja in het rijk der mirakels
   41 De stem van de vertaler
   42 Alisa: De voorlopers
   43 Ontegenovergestelden
   44 Alisa: Dieperder en dieperder
   45 You with Me: Sailing on the Lino Sea
   46 Alisa: De klassikaners
   47 Voetnoot bij Toergenjev
   48 Alisa: De andersdoeners
   49 You with Me: Po’ Bear
   50 Alisa: De liefhebbers
   51 Applaus voor ondertitelaars
   52 Alisa: De eenentwintigste eeuw
   53 Anton Tsjechovs ome Charles
   54 Alisa: De internauten
   55 You with Me: Song for Autumn
   56 Alisa: Het knijnehol (toegift)
   57 Godgloeiendekankertering
   58 Alle gelukkige gezin is moeilijk
   59 Alle gelukkige gezinnen worden broeders
   60 Alle gelukkige gezinnen komen in drieën
   61 De tweede zin
   62 You with Me: The Unheard Flute
   63 Tsjeboerasjka
   64 Toergenjevs zieleroerselen
   65 Tolstoj en zijn broers laarzen
   66 Zelfportret van de titel als vertaalprobleem
   67 A Portrait of the Title as a Meme
   68 De overtreffende trap van kakkerlak
   69 You with Me: How Long Must I Wait?
   70 Tolstojs want
   71 Gogols maart de vijfentwintigste
   72 Gogols rennende vissen
   73 Gogol in netjes Nederlands
   74 Tsjechovs drie woorden
   75 Tsjechovs beginnen
   76 Andermans Tsjechovs
   77 Chekhov, Tsjechov en Чехов
   78 Aantekeningen van een veelgeplaagd auteur – Kornej Tsjoekovski (1)
   79 Aantekeningen van een veelgeplaagd auteur – Kornej Tsjoekovski (2)
   80 You with Me: What’s That?
   81 You with Me: Angry Wood
   82 Oorwurmen uitdrijven: Dat is pas leven
   83 Oorwurmen uitdrijven: Ik zag het licht
   84 Oorwurmen uitdrijven: Vals goud
   85 Drie Vertaliaanse dialogen
   86 Met handen en voeten (over Mariëngof en Tarkovski)
   87 You with Me: Sailing
   88 Welk een klucht is het leven! (over Lermontov)
   89 De ideale vertaling
   90 Lijden in last (nogmaals over Lermontov)
   91 Oorwurmen uitdrijven: Het filosofenlied
   92 You with Me: If All Summers Were Winter
   93 Het zeil (Lermontov)
   94 Het vervolgde zeil (Lermontov)
   95 You with Me: We’re Doing Treasurehuntbirthdayparty-in-the-Woods
   96 Amanda Ros – Irene Iddesleigh I
   97 Oorwurmen uitdrijven: De kriebels
   98 Is googletranslate aan het eind van zijn Latijn?
   99 Het ga je goed, mijn vriend (over Jesenin)
   100 Honderd
   101 Amanda Ros – Irene Iddesleigh II
   102 Titelstrijd
   103 Een ovaalvormige ronde tafel
   104 Hervertalingen, moet dat nou?
   105 Amanda Ros – Irene Iddesleigh III
   106 Vroege Joyce-vertalers
   107 Dhr. Duffy en het pijnlijk geval
   108 Vlaams
   109 De Nicoline van der Sijs
   110 De regels
   111 Dialect
   112 Lofdicht op het betekenisverwante woord
   113 Schimpdicht op het synoniem
   114 Jan Ritsema
   115 Hokkebrokken en vliegelantiers
   116 Bibbergoud
   117 Taalwetten
   118 Oorwurmen uitdrijven: Jong juffertje schoon in haar tuintje buiten
   119 Misselike tonghe
   120 Een nieuwe herfst een nieuwe roeping
   121 De eerste Nederlandse Joyce-vertaler
   122 Nogmaals Theun de Vries z’n Eveline
   123 De tweede Nederlandse Joyce-vertaler
   124 Proteus uit de werkplaats van de Ulixes-vertalers
   125 Theun de Vries en Tolstoj zijn broers laarzen
   126 Amanda Ros – Irene Iddesleigh IV
   127 Vlaamse krummen
   128 Bibbergoud vs Bibbergoud
   129 Bladzijde twee strook een
   130 De verhollandsing van Bibbergoud
   131 Lang leve de gedateerde vertaling!
   132 VandaagsVertaalProbleem Inhoud en Index 1-132
   133 Oorwurmen uitdrijven: Witte kerst
   134 Oorwurmen uitdrijven: Vrolijk kerstfeest (Nooit meer oorlog)
   135 Oorwurmen uitdrijven: Ik neem jou mee naar de toendra
   136 Tsjechovs ravijn
   137 Multatuli’s ravijn
   138 Vertalen met DeepL
   139 De toekomst van het boek (door Willem)
   140 Vertalen met DeepL vervolg
   141 De Hiëronymus-test
   142 De allereerste Nederlandse Joyce-vertaler
   143 Gezeik
   144 Een avondje Counterparts
   145 Oorwurmen uitdrijven: Ik praat niet met jou, ik ben wel wijs
   146 Vliegende woorden (over Achmatova)
   147 Oorwurmen uitdrijven: Ach, verdrink ik in de Westlijke Dviná
   148 Wijlen, RIP en voor de raven: mijn canonieke vertaalkanon
   149 Wijlen, RIP en voor de raven: mijn canonieke vertaalkanon (slot)
   150 Haha Paul Beers
   151 De Dostojevski heeft geld nodig-kalender
   152 De Dostojevski heeft geld nodig-kalender (eeuwigdurende ellender)
   153 Uilsex
   154 Wat is goed en wat is slecht
   155 Wat is goed en wat is slecht (slot)
   156 Wat is goed en wat is slecht (de vertaling)
   157 Intermezzo
   158 Vertaald in het geurs
   159 You bounder! You cheat!
   160 Vintage Vondel
   161 De leipo in het Kremlin (door Willem)
   162 Hoe schrijf en vertaal je Russische kindergedichten?
   163 Lief en leed in dierenland
   164 Simpel is het moeilijkst
   165 Ik heb maar ja gezegd...
   166 Het verhaal van de beroete kuikens
   167 Het verhaal van de overgestoken haas
   168 Het verhaal van de ondersteboven bokken
   169 Het verhaal van de uitrolbare slang
   170 Het verhaal van de opwindbare muis
   171 Het verhaal van de lieve eend
   172 Het verhaal van de vooruitziende hond
   173 Het verhaal van de neusstotende katten
   174 Het verhaal van de abuise kuikens
   175 Het verhaal van het voorgevallen egeltje
   176 Het verhaal van de verdwenen kluwen
   177 Het verhaal van de derde hond
   178 Het verhaal van de ongevangen vis
   179 Het verhaal van de hemelse slang
   180 Het verhaal van het verschenen kuiken
   181 Het verhaal van de wielvormige teckel
   182 Het verhaal van de appelige egel
   183 Het verhaal van de teruggebrachte hoed
   184 Het verhaal van de pafstaande zebrahoeder
   185 Het verhaal van de olifantbeklimmende haasjes
   186 Het verhaal van de wandelende pet
   187 Het verhaal van de wipwappende appelbijters
   188 Het verhaal van het hangende egeltje
   189 Het verhaal van de straffende hark
   190 Het verhaal van de geparapludeerde eekhoorn
   191 Het verhaal van de slangwerpende apen
   192 Het verhaal van de zelfreddende kikvors
   193 Het verhaal van de ontfleste muis
   194 Het verhaal van het uitgekookte kuikentje
   195 Het verhaal van de springgrage sokken
   196 Het verhaal van de opspuitende bal
   197 Het verhaal van de zittende wolf
   198 Het verhaal van de kloppende specht, de zwijgende oehoe en de boze eekhoorn
   199 Het verhaal van het geofferde speelgoedkonijn
   200 Het verhaal van de schommelende kikkers
   201 Het verhaal van de nestgeworden paraplu
   202 Het verhaal van de geklemde wolf
   203 Het verhaal van de afgegleden Volodja
   204 Het verhaal van het ontkooide vogeltje
   205 Het verhaal van de ontvreemde netten
   206 Voor wie er niet mee kan ophouden
   207 Conclusie en het verhaal van de wonderbaarlijke poes
   208 De leipo in het Kremlin (door Willem)
   209 De leipo in het Kremlin (door Willem)
   210 Tijger op straat
   211 Mom Foetsjies Krijsernij
   212 Citabiliteit
   213 Het verhaal van de laatste zeven verhalen
   214 Op het erf – Charms’ laatste gedicht
   215 Motto
   216 Orlam
   217 Vier Alicen, twee Alisa’s en een Anja
   218 Alieske in Wonderenland
   219 Waarin de vraag wordt opgeworpen hoe Alice eigenlijk heet, en een oude Russische vertaling aanleiding geeft tot nieuwe, onvermoede vertaalstrategieën
   220 Poesjkins pope en Jandoedel
   221 Knaster
   222 Of geen knaster?
   223 Ingezonden mededeling
   224 Telefoon
   225 Oorwurmen uitdrijven: Mom Foetsjies Krijsernij
   226 Why a duck, or: Tractatus Wakeo-Logologicus
   227 Wat bezielt de cartoonist (door Coco)
   228 Tortilla’s voor de Daltons
   229 Historische romans
   230 De Hongloumeng
   231 De droom van de rode kamer
   232 Betreffende de genese van de Hollandse Wake
   233 Iris Trees en Lili O’Rangans
   234 Het raadsel opgelost
   235 Peacetaal en wartaal
   236 Tenderfoot en de onvoltooid verleden tijd
   237 Als zieners spreken
   238 Wie? Kto?
   239 Over rijm, ritme en andere contraintes
   240 De Donna di Scalotta
   241 cumulatief REGISTER VandaagsVertaalProbleem
   242 Tuufke
   243 De adviescommissie constateerde
   244 Vragen, vergezichten en diepe afgronden
   245 Constants hobbelpaard
   246 Stijg te paard dan wel te pony! En ga in ’t leger van Boedjonny!
   247 First translations never die
   248 The Lady of Shalott van 1832 en 1842
   249 De twee jonkvrouwen
   250 Cham!... Cham!... Cham!...
   251 Meduza-interview met Lev Rubinstein
   252 Boek vol vertwijfeling en hoop
   253 De jonkvrouw van 1832
   254 Over hoe papa voor mij een bunzing schoot
   255 De eerste bunzing
   256 Poëzievertaalgeheimtip
   257 Memen
   258 Aan de critici
   259 De jonkvrouw van 1842
   260 De jonkvrouw van 1832 en 1842 (slot)
   261 De komische avonturen van grootmoeder Helder en haar hond
   262 De poedel van Marsjak
   263 De poedels van Marsjak
   264 Puntje puntje puntje...
   265 Oorwurmen uitdrijven: Het voorteken
   266 Late style
   267 Ten eerste en ten tweede (Charms)
   268 Exterminator 17
   269 Humpty Dumpty
   270 The Incredible Badness of the Soviet Children’s Book
   271 Bij Brill verscheen een pil
   272 Iets te enthousiast geweest
   273 Ga uit en stop de vooruitgang!
   274 Door persklaarversmurfers omringd
   275 Evi Aarens en ik
   276 Van potloodventers en vrolijke pessimisten
   277 Papje! Papje!
   278 2 trams (Mandelstam)
   279 Kutbolsjewieken
   280 Dossier Iddesleigh
   281 Het en zijn de woorden niet
   282 De Vlamen in mijn kast
   283 Herdichtingen – Dante, De goddelijke komedie
   284 Herdichtingen – Gerrit Komrij, De dichter
   285 Herdichtingen – Hendrik Marsman, Herinnering aan Holland
   286 Herdichtingen – J.C. Bloem, De Dapperstraat
   287 Herdichtingen – Martinus Nijhoff, De moeder de vrouw
   288 Associatieve transsonanties – Aristophanes, De vogels
   289 Associatieve transsonanties – Jorge Luis Borges, De aapjes
   290 Associatieve transsonanties – Gabriele D’Annunnzio, Joe Dimaggio vs. Marilyn Monroe
   291 Associatieve transsonanties – Théophile Gautier, Ritmische Van Nelle
   292 Le tigre qui est dans la rue
   293 Charms geveild
   294 Tijger bij Christie’s
   295 Associatieve transsonanties: Christine Levant, Die stad
   296 Associatieve transsonanties: Louis Macneice: Ugliness is Alles
   297 Associatieve transsonanties: Aleksandr Poesjkin, ‘Zware bobbels bloemkool in de ochtendmist’
   298 De hennen en de hetten
   299 Contra de persklaarversmurfers
   300 Er liep een man op straat
   301 Wat een warhoofd, wat een warpraat, in de eerste Badhuisdwarsstraat
   302 Geografische onoplosbaarheden
   303 IJscokar van Samoeïl Marsjak
   304 De IJsco van Dworson en Hess-Binger
   305 De herschreven en hertekende IJscokar
   306 De verpieterde, verpeuterde, verkleuterde IJscokar
   307 Kut en shit
   308 De zaak Emil/Michiel
   309 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka
   310 Barmalee
   311 Mandril gorilla chimpansee
   312 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (2)
   313 Donnez-moi scampitle
   314 Danemark’s capital
   315 Wat wil de persklaarversmurfer?
   316 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (3)
   317 De wel heel treurige geschiedenis van de Struwwelpeter in Nederlandse vertalingen
   318 Krielaars bespreekt Dovlatov
   319 De Maertelaer bespreekt Dovlatov
   320 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (4)
   321 Blok en De twaalf
   322 Clerkx windt zich op
   323 De intocht van De twaalf in de wereldliteratuur
   324 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (5)
   325 Een gloednieuw boek van Charms
   326 Wat kinderen niet mogen, een waslijst
   327 Tien smeerpoetsiaden
   328 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (6)
   329 Vijf wredefrederikiaden
   330 Vier zwavelstokkiaden
   331 Een enkele eenzame morianiade, of: De straf van de schande
   332 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (7)
   333 Eén wildejageriade
   334 Zeven duimzuigeriaden
   335 Eén soepheiniade
   336 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (8)
   337 Twee philipdeschommelariaden
   338 Twee hanskijkindeluchtiaden
   339 Eén vliegenderobertiade en conclusie
   340 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (9)
   341 Als de robot jullie komt halen
   342 De hond en zijn mens
   343 Het mysterie van de backstep
   344 Wiel van goud, een winterwendestuk
   345 Register & Inhoud VandaagsVertaalProbleem (cumulatief)
   346 Jan Klaassen, de Nederlandse Petroesjka (10 en slot)
   347 Ulevellen
   348 Woutertje Pieterse
   349 De papirosnitsa van Mosselprom
   350 Rijden op de worst
   351 Ophelia’s vierhonderdeenentachtig woorden
   352 Interpunctie
   353 Ireland’s Eighth Mathematical Wonder: Recounting the 111 Terms of Abuse
   354 De scheldkanonnade in het Nederlands
   355 Vroem-vroem-vroem! van Daniil Charms
   356 Het n-woord bij Flann O’Brien
   357 Terugvertalen
   358 Donabate (Myles na gCopaleen)
   359 Dat zei ik helemaal niet!
   360 Chantefables & chantefleurs
   361 Harry Mulisch als vertaler
   362 Ik wou graag een liedje zingen
   363 De wezel en de ezel
   364 Wereldkampioen alles
   365 Er liep een man op straat
   366 Hoe schrijf je geen gedicht
   367 Delina Delaney, hoofdstuk I
   368 De kikker
   369 Dierenmoeder houdt van dierenkind
   370 Koning Bub
   371 Pak aan, nageslacht! – Interview met Anatoli Mariëngof
   372 Nacht, straat, straatlantaarn, apotheek
   373 Nacht, trottoir – als a-tal
   374 Nacht, trottoir – als sonnet
   375 Nacht, trottoir – als Herman Gorter

Reacties

met onder meer de afgelopen tijd

160 Vintage Vondel

373 Nacht, trottoir – als a-tal

372 Nacht, straat, straatlantaarn, apotheek

371 Pak aan, nageslacht! — Interview met Anatoli Mariëngof

374 Nacht, trottoir – als sonnet

370 Koning Bub

368 De kikker

369 Dierenmoeder houdt van dierenkind

375 Nacht, trottoir – als Herman Gorter