354 De scheldkanonnade in het Nederlands

   En zo klinken de honderdenelf invectieven in het Wakeaans Nederlands, een herziene herziening met voor de gelegenheid en als uitvloeisel van voorgaande verregaande diepgaande onderzoekingen geromaniseerde komma’s behalve waar die gecursiveerd dienen te zijn. De cursieve komma’s zijn in de Trinité (waarin de Nederlandse Wake is gezet) minder duidelijk te onderscheiden van de romeinse komma’s dan in de Verona, de broodletter van The Restored Finnegans Wake, maar er is wel degelijk verschil.
_____
_____

   De lijst verscheen eerst in het tweetalige James Joyce, Finnegans Wake, vernederlandst door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes, Athenaeum—Polak & Van Gennep, 2002, daarna in Bindervoet & Henkes, Dat boek met die kuttitel, Schelden & vloeken in het Nederlands, Kankerhomo’s, moederneukers en andere teringlijers, Een cursus voor beginners en gevorderden, Prometheus, 2015 onder het lemma Kunstenaar (blz. 86-88), en daarna in de eentalige, gereviseerde editie van de Nederlandse vertaling van Finnegans Wake uit 2020. Dit is een opnieuw licht gereviseerde versie. Een doorlopend bijgewerkt register op alle VandaagsVertaalProblemen staat in blog 345, hier.

Reacties

met onder meer de afgelopen tijd

160 Vintage Vondel

353 Ireland’s Eighth Mathematical Wonder: Recounting the 111 Terms of Abuse

356 Het n-woord bij Flann O’Brien

357 Terugvertalen

359 Dat zei ik helemaal niet!

355 Vroem-vroem-vroem! van Daniil Charms

345 Register & Inhoud VandaagsVertaalProbleem (cumulatief)

352 Interpunctie

358 Donabate (Myles na gCopaleen)