258 Aan de critici

   Het boek is er! In al zijn gedrukte glorie! In verneukeratief snoeperig roze gekaft, en de titel omlijst met een van de vele diepe en voortreffelijk gestelde wijsheden waarvan het wemelt in dit aangrijpend avontuur van aristocratische brutiteiten, verraad, vergelding en een ellendig einde.

Het leven wordt maar al te vaak ontdaan van zijn aangenaamheid door de treden van valse veronderstelling, die het ware pad van levenslang geluk verstoren dat geplaveid zou moeten zijn met principe, peis, piëteit en puurheid.

   Hoe waar!
   Voilà dan, de eerste en enige vertaling van een werk van deze ‘Slechtste Schrijver Aller Tijden’ in welk taalgebied dan ook.
   Het boek is meteen uitgewaaierd over de wereld en op de bus gegaan naar Dublin, Ontario en Zürich, naar respectievelijk de hooggeleerde professor Sam Slote, de hooggeleerde professor Tim Conley en de grote Joyceaan Fritz Senn, die mij alledrie zeer grote diensten hebben bewezen. Sam en Tim, bewonderaars van haar werk, door mij van advies te dienen over kwestizieuze kwesties en Fritz Senn door Amanda Ros sowieso al tientallen jaren op zijn Zürichse Joyce-workshops in de schijnwerper te zetten.
   Het vertalen – tot aan de onnavolgbare errata toe – heeft me enige jaren van het leven gekost en een veelvoud aan haren op de krakende schedel. En het ging – zoals eerder vermeld – zonder steun van het Letterenfonds, dat mondens een externe adviescommissie deze schrijfster liever voorgoed vergeten zag worden.
   Om deze kleinen van geest van repliek te dienen ontwikkelde Amanda Ros zelf reeds in de loop van een veertigjarige vrijwel dagelijkse er- en aanvaring een vocabulaire dat zij schriftelijk in stelling kon brengen. Biograaf Jack Loudan destilleerde uit haar werk en correspondentie de volgende scheldkannonade, die ik heb vertaald en die de uitgever in een weloverwogen daad van preventieve zelfverdediging achterop het boek heeft afgedrukt. Hier het oorspronkelijke Engels:

Apprentices of the Scatheing Trade, Auctioneering Agents of Satan, Band of Assumptionists, Bastard Donkey-Headed Mites, Bloody Blinkers of Talent, Brain Blighters, Brain Bruisers, Bubbly Vapoury Box of Vanity, Character Clipping Combination, Conglomeration of Braying Opinions, Corner-Boy Shadows of Criticism, Clay Crabs of Corruption, Critic Cads, Critic Crabs, Critic Curs, Crowdrops, Daubing Crabs, Drunken Ignorant Dross, Egotistical Earth Worms, Egotistical Atoms, Evil-minded Snapshots of Spleen, Gang of Drunken Swags, Gas Bag Section, Genuis Scathers, Half Starved Upstarts, Hogwashing Hooligans, Litter of Worms, Maggotty Numskulls, Maggotty Throng, Mushroom Class of Idiotics, Plaster Cast of Mud, Poisonous Apes, Poking Hounds, Poor Apes, Public Character Tearers, Puff of Breath, Raging Roughs, Random Hacks of Illiteration, Relic of Humanity, Rodents of State, Scandalisers of Books, Scandalmongering Critics, Scorchers of Rare Talent, Scribblers of Thick-Witted Type, Scurrilous Scribes, Self-Opiniated Mortals, Slashers of Talent, Starving Critic Crabs, Street Arabs, Talent Pickers, Talent Wipers of Wormy Order, Vicious Vandals, Worms.

   Ugh. Laat dat gezegd zijn.
_____
   Verwijzingen. Bestel dat boek bij Vleugels, hier. De afwijzingsbrief van het Letterenfonds staat in gedramatiseerde versie hier te lezen. Voor eerdere blogs over Irene Iddesleigh verwijs ik naar het doorlopend bijgewerkte register on blog 241, hier.

Reacties

Een reactie posten

met onder meer de afgelopen maand

160 Vintage Vondel

264 Puntje puntje puntje...

265 Oorwurmen uitdrijven: Het voorteken

263 De poedels van Marsjak

251 Meduza-interview met Lev Rubinstein

259 De jonkvrouw van 1842

266 Late style

241 cumulatief REGISTER VandaagsVertaalProbleem

262 De poedel van Marsjak